Tartu ülikooli geenivaramu esindab Eestit Euroopa biopanku ühendavas riikidevahelises organisatsioonis BBMRI-ERIC

Tartu ülikooli geenivaramu esindab Eestit Euroopa biopanku ühendavas organisatsioonis

Üheksa Euroopa riiki asutasid teadustaristu biomeditsiiniuuringute efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmiseks. Üleeuroopalise biopanku ühendava konsortsiumi BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resouces Research Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium) Eesti koordinaatoriks sai Tartu ülikool, Eesti sõlmpunkti juhiks valiti TÜ Eesti geenivaramu direktor Andres Metspalu.

BBMRI koondab informatsiooni erinevate biopankade ja biomolekulaarressursside keskuste kohta. „Biopankadesse kogutud andmed on muutunud järjest olulisemaks ressursiks teadusuuringute läbiviimisel, aidates mõista, kuidas geneetiline informatsioon mõjutab indiviide, nende arengut, vananemist, heaolu ja haigusi, aga ka inimeste käitumist ja psühholoogiat arvestades keskkonna- ja elustiili muudatusi,“ rääkis geenivaramu direktor Andres Metspalu.

Ühtne teadustaristu BBMRI-ERICu näol tagab turvalise juurdepääsu kliinilistele andmekogudele hõlbustades teadusuuringuid ja hoogustades rahvusvahelist koostööd nii biotehnoloogias, meditsiinis kui ka farmaatsiatööstuses. „Näiteks aitab see lahendada väljakutseid, mida Euroopa riikide tervishoiusüsteemid peavad lahendama seoses rahvastiku vananemisega,“ tõdes Metspalu.

„Eesti teadlaste osalemine BBMRI konsortsiumis tagab neile juurdepääsu kõige uuematele teadus ja tehnoloogia tulemustele selles interdistsiplinaarses valdkonnas ning vastupidi, võimaldab rakendada siinloodut teadmist Euroopa rahvusvahelises teadusruumis. Loodan, et selle tulemusena leiab veelgi rohkem tuntud teadlasi tee Tartu ülikooli,“ täiendas TÜ teadusprorektor Marco Kirm.

BBMRI-ERIC asutati möödunud nädalal Austrias, Gratzis. Organisatsiooniga liitusid lisaks Eestile riiklikud keskused Austriast, Belgiast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Kreekast, Maltalt, Hollandist ja Rootsist, kokku osales asutamise protsessis 14 riiki. Eesti poolt koordineeris asutamisprotsessi haridus- ja teadusministeerium.

Tartu ülikooli Eesti geenivaramu on loonud Eesti rahva tervise-, sugupuu- ja geeniandmete kogu ehk populatsioonipõhise biopanga, kuhu kuulub ligi 5% Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Geenivaramu eesmärk on rakendada teadustöö tulemusi igapäevaellu, et juurutada Eestis personaalset meditsiini.

Lisainfo:
Andres Metspalu, TÜ Eesti geenivaramu direktor, tel: 737 5066, 506 3088, e-post: andres@ebc.ee.

Annely Allik, TÜ Eesti geenivaramu teabejuht, tel: 737 4037, 502 9970, e-post: annely.allik@ut.ee