Genoomika instituudis kaitstud tööd

Järgnevalt saab tutvuda genoomika instituudi teadlaste juhendamisel kaitstud doktoritöödega.

Tööd on kaitstud alates 2018. aastast genoomika instituudis ning varasematel aastatel Eesti Biokeskuses ja TÜ Eesti geenivaramus.

 • Nele Taba „Diet, blood metabolites, and health“, Tartu, 9. september 2022
  Juhendajad: professor Krista Fischer, Tartu Ülikool, professor Tõnu Esko, Tartu Ülikool, Nicola Pirastu, Edinburghi Ülikool (Ühendkuningriik), professor Andres Metspalu, Tartu Ülikool

 

 

 

 

 

 

 • Linda Ongaro „Ameerika populatsioonide genoomne portreest", Tartu, 31. august 2021
  Juhendajad: teadur Francesco Montinaro (TÜ genoomika instituut), külalisprof Luca Pagani (TÜ genoomika instituut), prof Mait Metspalu (TÜ genoomika instituut)

 

 

 

 

 • Natalia Pervjakova “Geneetilise vermimise mõju komplekstunnustele”, Tartu, 22. juuni 2018 
  Juhendajad: vanemteadur Reedik Mägi (TÜ genoomika instituut) ja direktor, prof Andres Metspalu (TÜ genoomika instituut, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mait Metspalu ”India eelajaloo käsitlus mtDNA vaatevinklis”, Tartu, 19. detsember 2005
  Juhendaja: direktor, erakorraline prof Richard Villems (Eesti Biokeskus, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut) ja erakorraline vanemteadur, prof Toomas Kivisild (Eesti Biokeskus, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut)      

 

 

 

 

 

 • Tiina Kahre ”Tsüstiline fibroos Eestis”, Tartu, 14. mai 2004 
  Juhendaja: juhatuse liige, prof Andres Metspalu (Eesti Geenivaramu, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut)  

 

 

 

 • Toomas Kivisild „Mitokondriaalse DNA varieerumine Lõuna- ja Lääne-Euraasia rahvastel ning nende päritolu“, Tartu, 09. mai 2000
  Juhendaja: direktor, prof Richard Villems (Eesti Biokeskus, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut)

 

 

 

 • Jaanus Remme „Studies on the peptidyltransferase centre of the E.coli ribisome“, Tartu, 25. veebruar 1993
  Juhendaja: direktor,, prof Richard Villems (Eesti Biokeskus, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut)