Skip to main content

Teadus genoomika instituudis

Genoomika instituudi missioon on olla tippteaduskeskus, kus tehakse rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist teadustööd. Kogume teavet rahvastiku terviseandmete ja pärilikkuse kohta, edendame interdistsiplinaarseid geeniuuringuid, rakendame geeniuuringute tulemusi rahva tervise parendamiseks ning oleme personaalse meditsiini üheks arendajaks Eestis.

Eesti geenivaramu teaduskeskus

Eesti biokeskus

Genoomika, evolutsiooni ja meditsiini keskus

Eesti geenivaramu

Lisaks oleme nii Eesti kui ka Euroopa Liidu mõttes olulise teadusinfrastruktuuri, Eesti geenivaramu, vastutav pidaja ja arendaja. Eesti geenivaramu rolliks on koguda andmeid Eesti rahvastiku tervise ja pärilikkuse kohta, edendada geeniuuringuid ning rakendada geeniuuringute tulemusi rahva tervise parandamiseks.

Loe geenivaramu kohta lähemalt

  

Meie instituudi enim viidatud teadlased

 • Tõnu Esko, inimesegenoomika professor
 • Krista Fischer, biostatistika kaasprofessor ja matemaatilise statistika professor (matemaatika ja statistika instituudis)
 • Toomas Haller, genoomika-metaboloomika kaasprofessor
 • Toomas Kivisild, populatsioonigeneetika kaasprofessor
 • Andres Metspalu, genoomika ja biopankade professor
 • Mait Metspalu, evolutisoonilise genoomika professor
 • Lili Milani, epi- ja farmakogenoomika professor
 • Kairit Mikkel, rakenduste spetsialist
 • Reedik Mägi, bioinformaatika professor
 • Mari Nelis, inimese genoomika kaasprofessor
 • Elin Org, genoomika-mikrobioomika kaasprofessor
 • Richard Villems, populatsioonigeneetika professor ja arheogeneetika professor

Andmed Tartu Ülikooli teadlaste mõjukuse kohta on nähtavad ka Tartu Ülikooli statistika töölaual https://statistika.ut.ee/ut/

#teadus

Mikrobioomi töögrupp

Inimese seedetraktis koloniseerub tohutu hulk väga erinevaid mikroorganisme, kes omavad üliolulist rolli meie tervise kujundamisel, mõjutades immuunsüsteemi, ainevahetuse ja närvisüsteemi toimimist

Jaga
17.01.2022
#teadus
U2

Isiksustetest paljastab sarnasused lemmikartistiga

Jaga
13.01.2022
Jaga
10.01.2022