Skip to main content

Genoomika tuumiklabor

Meil on pikaajaline kogemus genotüpiseerimise ning DNA ja RNA sekveneerimise osas. TÜ genoomika instituudi tuumiklabor moodustati 2018. aastal seni eraldi tegutsenud Eesti geenivaramu ja Eesti biokeskuse tuumiklaboritest. 

Pakume teenuseid nii Eestis kui ka välismaa teadus- ja meditsiiniasutustele ning erafirmadele. Suurimad kliendid väljaspool Tartu Ülikooli on siiani olnud Soomest, Lätist, Inglismaalt ja Venemaalt.

NGS ehk järgmise põlvkonna sekveneerimine

Genotüpiseerimine

Sangeri sekveneerimine ja kapillaarelektroforees

Muud teenused

Akrediteeringud ja sertifikaadid

Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L300 standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.

Image

 

 

Genoomika tuumiklabori seadmed on soetatud erinevate Euroopa Liidu meetmete abil.

Image
#instituudist
Jaga
02.03.2022
#instituudist
Geenivaramu biohoidla

Eesti geenivaramu

Jaga
29.11.2021
#instituudist
Applied Biosystems 3130xl Genetic Analyzer

Sangeri sekveneerimine ja kapillaarelektroforees

Jaga
23.11.2021