Skip to main content

Genoomika tuumiklabor

Meil on pikaajaline kogemus genotüpiseerimise ning DNA ja RNA sekveneerimise osas. TÜ genoomika instituudi tuumiklabor moodustati 2018. aastal seni eraldi tegutsenud Eesti geenivaramu ja Eesti biokeskuse tuumiklaboritest. 

Pakume teenuseid nii Eestis kui ka välismaa teadus- ja meditsiiniasutustele ning erafirmadele. Suurimad kliendid väljaspool Tartu Ülikooli on siiani olnud Soomest, Lätist, Inglismaalt ja Venemaalt.

NGS ehk järgmise põlvkonna sekveneerimine

Genotüpiseerimine

Sangeri sekveneerimine ja kapillaarelektroforees

Muud teenused

Akrediteeringud ja sertifikaadid

Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L300 standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.

Image

 

 

Genoomika tuumiklabori seadmed on soetatud erinevate Euroopa Liidu meetmete abil.

Image
#instituudist
Geenivaramu biohoidla

Eesti geenivaramu

Jaga
29.11.2021
#instituudist

Genoomika instituudi juhtimine

Genoomika instituuti juhib direktor, lisaks on tema alluvuses viis asedirektorit.

Jaga
15.11.2021
#instituudist

Genoomika instituudist

Genoomika instituut on loodud selleks, et saavutada genoomikaalastes teadusuuringutes ja õppetöös suurem sünergia erinevate valdkondade vahel.

Jaga
15.11.2021