Genoomika tuumiklabor

Meil on pikaajaline kogemus genotüpiseerimise ning DNA ja RNA sekveneerimise osas. TÜ genoomika instituudi tuumiklabor moodustati 2018. aastal seni eraldi tegutsenud Eesti geenivaramu ja Eesti biokeskuse tuumiklaboritest. 

Pakume teenuseid nii Eestis kui ka välismaa teadus- ja meditsiiniasutustele ning erafirmadele. Suurimad kliendid väljaspool Tartu Ülikooli on siiani olnud Soomest, Lätist ja Inglismaalt.

NGS ehk järgmise põlvkonna sekveneerimine

Genotüpiseerimine

Sangeri sekveneerimine ja kapillaarelektroforees

Muud teenused

Akrediteeringud ja sertifikaadid

Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L300 standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.

Image
logo

 

 

Genoomika tuumiklabori seadmed on soetatud erinevate Euroopa Liidu meetmete abil.

Image
EU logod
Geenivaramu tuur

Rootsi kuningapaari saatev äridelegatsioon külastas geenivaramut

Raivo Kolde

Tartu Ülikool osaleb andmepartnerina andmeanalüüsi ja tavaandmete uurimisvõrgustikus DARWIN EU®

2022 geeniteaduses

Loe ülevaadet 2022. aasta geeniteaduse olulisematest saavutustest