Genoomika tuumiklabor

Meil on pikaajaline kogemus genotüpiseerimise ning DNA ja RNA sekveneerimise osas. TÜ genoomika instituudi tuumiklabor moodustati 2018. aastal seni eraldi tegutsenud Eesti geenivaramu ja Eesti biokeskuse tuumiklaboritest. 

Pakume teenuseid nii Eestis kui ka välismaa teadus- ja meditsiiniasutustele ning erafirmadele. Suurimad kliendid väljaspool Tartu Ülikooli on siiani olnud Soomest, Lätist ja Inglismaalt.

NGS ehk järgmise põlvkonna sekveneerimine

Genotüpiseerimine

Sangeri sekveneerimine ja kapillaarelektroforees

Muud teenused

Akrediteeringud ja sertifikaadid

Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L300 standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.

Image
logo

 

 

Genoomika tuumiklabori seadmed on soetatud erinevate Euroopa Liidu meetmete abil.

Image
EU logod

Meditsiiniseadmed

Avalik deklaratsioon asutusesiseste seadmete tootmise ja kasutamise kohta tervishoiuasutustes (EL määrus 2017/746)
Ülikooli aulas enne pidulikku kätte andmist on laual doktoridiplomid

Maarja Jõeloo kaitseb doktoritööd „Arengud mikrokiibipõhiste koopiaarvu variatsioonide tuvastamises ja fenotüüpidega seostamises“

Genoomika instituudi droonifoto

Genoomika instituudi direktoriks valiti taas professor Mait Metspalu