Genoomika instituut on geneetika eestvedaja Eestis

Genoomika instituut on loodud selleks, et saavutada genoomikaalastes teadusuuringutes ja õppetöös suurem sünergia erinevate valdkondade vahel.

Tegeleme teadusuuringutega, pakume laboriteenuseid ning oleme Eesti geenivaramu pidaja ja arendaja.

Geneetika teadusena ja genoomika instituut koos sellega on astumas sümboolselt suurt sammu. Oleme aastakümneid andnud oma panuse geeniteaduse arengusse ja hoiame seda lippu jätkuvalt kõrgel. Nüüd on meie uus suur ülesanne panustada, et kogu see hea teadus ühiskonda ja inimesteni tagasi jõuaks.

 

Mait Metspalu, genoomika instituudi direktor

2023. aasta kokkuvõte

2022. aasta kokkuvõte

2021. aasta kokkuvõte

2020. aasta kokkuvõte

Struktuur

Eesti geenivaramu teaduskeskus

Eesti geenivaramu teaduskeskus loodi Eesti geenivaramu juurde eesmärgiga uurida Eesti inimeste tervist ja selle geneetilist tausta.

Vaata rohkem

Eesti biokeskus

Eesti biokeskuse teadustöö põhiraskus on suunatud kaasaegse inimese geneetilise mitmekesisuse ja selle põhjuste uurimisele ja tõlgendamisele evolutsiooniliste sündmuste kaudu.

Vaata rohkem

Genoomika, evolutsiooni ja meditsiini keskus

Genoomika-, evolutsiooni- ja meditsiinikeskuse (cGEM, the Centre for Genomics, Evolution and Medicine) eesmärk on rakendada genoomilise meditsiini arenguid evolutsiooniteadlikus vormis, arvestades populatsioonide erinevaid evolutsioonilisi radu, mis on põhjustanud varieeruvusi vastuvõtlikkuses levinud haigustele. See nõuab teadmisi geneetiliste riskitegurite kohta erinevates etnilistes gruppides ning vahendeid, mis võimaldavad keerukates inimpopulatsioonides tuvastada haiguste geneetilise eelsoodumuse esinemist.

Vaata rohkem

Eesti geenivaramu

Eesti geenivaramu kogub geenivaramu pidamiseks ja arendamiseks teavet Eesti rahvastiku tervise ja pärilikkuse informatsiooni kohta, edendab geeniuuringuid ning rakendab geeniuuringute tulemusi rahva tervise parandamiseks.

Vaata rohkem

Eesti geenivaramu arenduskeskus

Eesti geenivaramu arenduskeskus juhib geenivaramu arendamist professionaalseks partneriks erasektorile, et seeläbi tõusta üheks juhtivaks genoomikal põhinevaks digitaalse tervise ökosüsteemiks maailmas.
 

Genoomika tuumiklabor

Genoomika tuumiklabor pakub teenuseid nii Eestis kui ka välismaa teadus- ja meditsiiniasutustele ning erafirmadele. Laboril on pikaajaline kogemus genotüpiseerimise ning DNA ja RNA sekveneerimise osas.

Vaata rohkem

 Loe lähemalt instituudi juhtimisest

 

OMICUM maja
Instituudi loomisest
Genoomika instituut loodi 2018. aastal. Instituut moodustati Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu ja Eesti biokeskuse ühinemisel. Alates 1. jaanuarist 2021 on instituut lisatud TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna alla. Instituudi loomisele eelnes Vabariigi Valitsuse otsused liita Tartu Ülikooliga Eesti geenivaramu 2007. aastal ning Eesti Biokeskus 2017. aastal. Eesti Biokeskuse Ühinemist toetatakse ASTRA (institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele) meetmest, mis lisaks teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide konkurentsivõime soodustamisele toetab ka tegevusi teadus- ja arendus- ning kõrgharidussüsteemi efektiivsuse suurendamiseks, sealhulgas asutuste struktuursete ümberkorralduste teel.
Kontakt
Riia 23b, 51010 Tartu, Eesti
737 5063
Email: info.genoomika@ut.ee
Riia 23b, 51010 Tartu, Eesti
737 5063
E-post: info.genoomika@ut.ee