Õppimine genoomika instituudis

Genoomika instituudi teadurid ja spetsialistid juhendavad doktoriõppe, magistriõppe ja bakalaureuseõppe tudengeid. Lisaks tudengitele bioloogia ja geenitehnoloogia õppekavadelt juhendatakse ka matemaatilise statistika ja arstiteaduskonna üliõpilasi.

Bakalaureuse- ja magistritööde teemad

Doktoriõpe

Alates 1. jaanuarist 2021 on genoomika instituut geenitehnoloogia doktoriõppe õppekava kaashaldaja.

Doktoriõppega seotud kontaktid

Merilin Raud

genoomika instituudi juhiabi

Riia 23b/2-327, Tartu

merilin.raud@ut.ee

tel 737 5063

Lilian Kadaja-Saarepuu

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi teadussekretär

Riia 23-134, Tartu

lilian.kadaja@ut.ee

tel 737 5016

Reet Marits

TÜ doktoriõppe peaspetsialist

Ülikooli 18-244, Tartu

reet.marits@ut.ee

tel 737 5624

Doktoriõppe korraldus Tartu Ülikoolis

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri. Doktoriõppe eeskiri sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani, atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta.

Doktoriõppesse sisseastumisel sõlmitakse doktorandi, juhendaja(te) ja ülikooli vahel doktoriõppe lepe.

Doktorant koostab koostöös juhendaja(te)ga individuaalplaani kogu õppeajaks.

Tutvu vajalike dokumendivormidega.

Genoomika instituudi atesteerimiskomisjoni koosseis: 

  • Esimees: Elin Org, kaasprofessor
  • Liikmed: Tarmo Annilo, kaasprofessor
  • Lauri Saag, kaasprofessor
  • Jon Anders Eriksson, kaasprofessor
  • Maido Remm, professor MRI

Atesteerimine 19. jaanuar 2022

Doktoranti atesteeritakse ühe õpitud semestri möödumisel immatrikuleerimisest, kahe õpitud semestri möödumisel immatrikuleerimisest ja edaspidi üks kord õppeaastas ühe nominaalse õppeaasta (kahe õpitud semestri) möödumisel viimasest atesteerimisest. 

Loe rohkem doktoriõppesse sisseastumisest

Kaitstud doktoritööd

Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm, mis pakub võimalusi välismaal õppimiseks, praktikaks, õpipoisiõppeks ja töötajate vahetuseks kõigis haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkondades. See on avatud kooliõpilastele, üliõpilastele ja kutseõppuritele, täiskasvanud õppijatele, noortevahetustele, noorsootöötajatele ja sporditreeneritele.

Loe täpsemalt

Erwan Pierre Francois Xavier Pennarun
Genoomika instituut
Eesti biokeskus
populatsioonigeneetika teadur
Riia 23b-304
+372 737 5054
Erasmus+ koordinaator genoomika instituudis
Erwan Pierre Francois Xavier Pennarun
Genoomika instituut
Eesti biokeskus
populatsioonigeneetika teadur
Riia 23b-304
+372 737 5054