Usuteaduskond

Ülikooli 18
50090 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5300
strukt.usuteaduskond@lists.ut.ee
Roland Karo
Roland Karo
usuteaduskonna juhataja
dr. theol.
+372 737 5962

Uurimisteemad:

 • süstemaatiline teoloogia,
 • teaduse ja religiooni dialoog,
 • religiooni ja rituaalkäitumise neuropsühholoogia,
 • spirituaalsuse ja seksuaalsuse neuropsühholoogiline seos. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Priit Rohtmets
Priit Rohtmets
usuteaduskonna asejuhataja
PhD (usuteadus)

Uurimisteemad: 

 • Eesti ja Baltikumi kirikulugu 19. ja 20. sajandil, 
 • kiriku ja riigi suhted,
 • teoloogia ajalugu,
 • religiooni ja rahvusluse suhted,
 • Balti ja Skandinaavia kirikute oikumeenia ajalugu,
 • õigeusu ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Kairi Ots
Kairi Ots
koordinaator 0,8 k
+372 737 5301
Ülikooli 18-310
Angela Aav
Angela Aav
õppekorralduse spetsialist
MA (religiooniuuringud)
+372 737 5300
Ülikooli 18-310
Riho Altnurme
Riho Altnurme
kirikuloo professor
dr. theol.
+372 5344 1310
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • Eesti teoloogia ajalugu,
 • kirikuajaloo metodoloogia ja historiograafia,
 • sekulariseerumine,
 • konfessioonidevahelised suhted kombineerituna rahvuslike ideedega, eriti luteri-õigeusu-roomakatoliku kirikute suhted, ka baltisaksa pärand Eesti kontekstis.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Tarmo Toom
patristika kaasprofessor
PhD (teoloogia)

Uurimisteemad:

 • patristiline hermeneutika,
 • Augustinus,
 • usutunnistuste ajalugu,
 • kolmainu teoloogia .

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Priit Rohtmets
Priit Rohtmets
kirikuloo kaasprofessor
PhD (usuteadus)

Uurimisteemad: 

 • Eesti ja Baltikumi kirikulugu 19. ja 20. sajandil, 
 • kiriku ja riigi suhted,
 • teoloogia ajalugu,
 • religiooni ja rahvusluse suhted,
 • Balti ja Skandinaavia kirikute oikumeenia ajalugu,
 • õigeusu ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Liina Eek
kirikuloo teadur 0,15 k
PhD (religiooniuuringud)

Uurimisteemad:

 • kaasaegse Eesti õigeusu kiriku religioonisotsioloogilised uuringud,
 • koguduslikkus (sobornost) kaasaegses Eesti õigeusu kirikus.  

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Alison Ruth Kolosova
Alison Ruth Kolosova
kirikuloo teadur 0,5 k
PhD (teoloogia)

Uurimisteemad:

 • õigeusu kiriku ajalugu ja teoloogia,
 • Vene õigeusu kiriku ajalugu, 
 • kultuuridevaheline teoloogia,
 • religioonidevaheline dialoog,
 • misjoniteadus,
 • oikumeenilised suhted.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

 

Rahel Toomik
Rahel Toomik
teoloogia nooremteadur
MA (teoloogia)
Ülikooli 18-309A

Uurimisteemad:

 • varauusaegse Tartu Ülikooli akadeemiline kirjandus,
 • uusladina keel ja retoorika,
 • mõttelugu ja hermeneutika.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Anne Kull
Anne Kull
süstemaatilise usuteaduse professor
PhD (teoloogia)
+372 737 5964
Ülikooli 18-314

Uurimisteemad: 

 • kaasaegne teoloogia,
 • teadus-ja-religioon,
 • interkultuuriline teoloogia,
 • teoloogiline antropoloogia,
 • soolise võrdsuse ja religiooni suhted.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Thomas-Andreas Põder
Thomas-Andreas Põder
religioonifilosoofia kaasprofessor 0,4 k
dr. theol.
+372 737 5964
Ülikooli 18-314

Uurimisteemad:

 • süstemaatiline ja oikumeeniline teoloogia,
 • religioonifilosoofia,
 • religioonisemiootika.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Roland Karo
Roland Karo
süstemaatilise usuteaduse lektor
dr. theol.
+372 737 5962
Ülikooli 18-314

Uurimisteemad:

 • süstemaatiline teoloogia,
 • teaduse ja religiooni dialoog,
 • religiooni ja rituaalkäitumise neuropsühholoogia,
 • spirituaalsuse ja seksuaalsuse neuropsühholoogiline seos. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Enn Kasak
külalislektor
knd (füüsika-matemaatika)

Uurimisteemad:

 • teadusfilosoofia,
 • teaduse religioossus,
 • teaduse ja religiooni dialoog,
 • reaalsuse pragmatitsistlik käsitlus.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Igor Ahmedov
Igor Ahmedov
filosoofilise teoloogia nooremteadur 0,5 k
MA (haridusfilosoofia)
Ülikooli 18–309A

Uurimisteemad:

 • Søren Kierkegaardi uuringud,
 • haridusfilosoofia ja haridusteoloogia,
 • kaasaegsed teoloogiad.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Viktar Niachayeu
Viktar Niachayeu
teoloogia nooremteadur
MA (kultuuridevaheline teoloogia)
Ülikooli 18-309A

Uurimisteemad:

 • üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia,
 • kristliku teoloogia ja positiivse/eksistentsiaalse psühholoogia vaheline seos,
 • ida- ja läänekristliku askeesi ja spirituaalsuse rakendumine kaasajal.

 

Lea Altnurme
Lea Altnurme
religioonisotsioloogia kaasprofessor
dr. theol.
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • eestlaste religioossus ajaloos ja tänapäeval,
 • religioossed suundumused lääne kultuuriruumis 21. sajandil.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Olga Schihalejev
Olga Schihalejev
religioonipedagoogika kaasprofessor
dr. theol.
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • religiooniõpetuse metoodika ja didaktikaga seotud küsimused,
 • koolides toimuv väärtuskasvatus,
 • kultuurilise ja usulise mitmekesisusega kaasnevad küsimused koolis nii õppijate kui ka õpetajate vaatevinklist. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Kaido Soom
Kaido Soom
praktilise usuteaduse lektor
dr. theol.
+372 5662 0334
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • praktiline teoloogia,
 • leeritöö analüüs,
 • kristliku jumalateenistuselu analüüs ja liturgiauuenduse protsess luterlikus kirikus.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

inimene
Robert Bunder
teoloogia nooremteadur
MA (teoloogia)

Uurimisteemad:

 • praktiline ja süstemaatiline usuteadus,
 • tänapäevane kristlik usk ja praktika,
 • luterlik identiteet ja arengud luterlikus teoloogias,
 • kristluse eri vormid ja suunad.

 

Tõnu Lehtsaar
Tõnu Lehtsaar
religioonipsühholoogia professor (tööleping peatatud) 0,8 k
PhD (religioonipsühholoogia)
+372 502 3626 (3626)

Uurimisteemad:

 • usulise kogemuse psühholoogia ja pastoraalpsühholoogia,
 • suhtlemispsühholoogia, sealhulgas suhtlemiskonflikti ja avaliku esinemise psühholoogia,
 • hingehoiu psühholoogia.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Ain Riistan
Ain Riistan
Uue Testamendi lektor, programmijuht
dr. theol. (usuteadus)
Ülikooli 18-309A

Uurimisteemad:

 • varakristlike tekstide hermeneutika, täpsemini nende kultuuriteaduslik analüüs,
 • religiooni ja ühiskonna vastasmõjud.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Ergo Naab
Ergo Naab
Uue Testamendi teadur 0,5 k
PhD (kultuuride uuringud)
Ülikooli 18-309A

Uurimisteemad:

 • Uue Testamendi sotsiaal-ajaloolised ja ideoloogilised uuringud,
 • hilise teise templiaja judaismi pseudepigraafne kirjandus.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Urmas Nõmmik
Urmas Nõmmik
Vana Testamendi ja semitistika professor
dr.theol.habil.
+372 737 5962
+372 503 6326
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad: 

 • vanaheebrea ja läänesemiidi tekstide vormilugu (tarkus, psalmid, prohvetikirjandus, narratiivid),
 • vanaheebrea traditsiooni- ja usundilugu esimese ja teise templi ajal,
 • Vana Testamendi / Heebrea Piibli eksegeetika, hermeneutika ja teoloogia,
 • Iiobi raamatu arengu-, vormi- ja tõlgenduslugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Amar Annus
Amar Annus
Lähis-Ida usundiloo kaasprofessor
PhD
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad:

 • semiidi keeleteadus,
 • folkloristika,
 • muistsete narratiivide uurimine ja nende kõrvutamine,
 • muistsete Lähis-Ida ühiskondade ideoloogilised ja kultuurilised aspektid,
 • antropoloogia,
 • evolutsiooniline psühholoogia ja kognitiivne religiooniteadus, ühitatuna traditsiooniliste filoloogial ja ajalooliste tekstide uurimisel põhinevate suundadega,
 • kognitiivne historiograafia.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Anu Põldsam
Anu Põldsam
judaistika lektor
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad:

 • juudi mõttelugu, identiteet ja eetika,
 • tänapäeva Iisraeli religioosne maastik,
 • juudi mõttelugu 19. sajandil ning eesti juutide religiooni- ja kultuuri lugu 20. sajandi esimeses pooles,
 • Iiobi retseptsioon vararabiinlikus kirjanduses.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Andreas Johandi
Andreas Johandi
Lähis-Ida usundiloo teadur
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad:

 • muistse Lähis-Ida regiooni usundilugu,
 • varajane (kuningas Hammurapi eelne) Mesopotaamia panteon rõhuga maagia- ja ravijumalustel,
 • Vana-Lähis-Ida ja Vana Testmandi kirjavara vahelised paralleelid,
 • muistse ja tänapäevase Iraani usundi- ja ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Jason Van Boom
Jason Cronbach Van Boom
külalisteadur
MA (filosoofia)

Uurimisteemad:

 • Aabrahamlike religioonide semiootika, fookusega judaismil ja kristlikul õigeusul;
 • juudi ja teiste kogukondade kui semiosfääride suhtlusvormide modelleerimine; 
 • juudi identiteedi semiootika, fookusega indiviidi toimimisel semiosfäärides ja nende vahel;
 • Juri Lotman ja C.S. Peirce. 
inimene
Lora Chusova
religiooniuuringute nooremteadur (tööleping peatatud)
MA (keele ja Euroopa keelte teooria ja ajalugu)

Uurimisteemad:

 • sumero-akadi kirjanduse ja rituaalide semiootiline analüüs,
 • kognitiivsed lähenemisviisid religiooniuuringutele,
 • päikesejumal Utu/ Shamashi kuju Vana-Mesopotaamias.
Lily Naruski
religiooniuuringute nooremteadur (tööleping peatatud)
MA (religiooniuuringud)

Uurimisteemad:

 • hasidism.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfostüsteemis

 

jaan lahe
Jaan Lahe
religiooniuuringute kaasprofessor 0,2 k
dr. theol.

Uurimisteemad:

 • Rooma keisririigi religioonilugu,
 • "idamaised kultused" Rooma riigis,
 • Mithrase kultus,
 • gnostitsism.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Atko Remmel
Atko-Sulhan Remmel
religiooniuuringute kaasprofessor
dr. theol.
Ülikooli 18-313

Uurimisteemad:

 • intellektuaalajalugu ja religioonisotsioloogia,
 • tänapäevased religiooni ja eksistentsiaalsete teemadega seonduvad arusaamad, tegevused ja hoiakud,
 • Nõukogude religioonipoliitika ja ateistlik propaganda,
 • sekulariseerumine,
 • religiooni ja mittereligioossuse tänapäevased ning ajaloolised vormid,
 • muutused religioossel maastikul,
 • rahvusluse ja religiooni ning religiooni ja looduse kokkupuutepunktid.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Elo Süld
Elo Süld
islamistika lektor 0,5 k
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • islami ajalooline ja tänapäevane kontekst,
 • islamimaade mitmekesisusprobleemid,
 • islamofoobia Eestis. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Erki Lind
Erki Lind
religiooniuuringute lektor
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • inimkeha religioossed kontseptsioonid,
 • religioossuse kehalise ja sõnalise väljenduse seosed,
 • kultuuride kokkupuutealad. Selleks võivad olla nii erineva religioonitaustaga inimeste kohtumised ajaloos kui kirjaliku ja suulise kultuuri kokkupuude tekstides ja praktikates, mis avavad erinevad maailmamõistmise viise.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Indrek Peedu
Indrek Peedu
religiooniuuringute lektor
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • religiooniuuringute metodoloogia ja teooria,
 • evolutsioonilised ja kognitiivsed religiooniteadused,
 • sotsiaalse, kultuurilise ja religioosse evolutsionismi intellektuaalajalugu,
 • religiooniuuringute ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Evakordor Benson Diengdoh
Evakordor Benson Diengdoh
religiooniuuringute nooremteadur
MA (politoloogia)

Uurimisteemad:

 • religiooniantropoloogia;
 • põlisrahvaste religioonid Kirde-Indias;
 • rituaalsed praktikad ja nende tõlgendused.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Elo Süld
Elo Süld
keskuse juhataja
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • islami ajalooline ja tänapäevane kontekst,
 • islamimaade mitmekesisusprobleemid,
 • islamofoobia Eestis. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Kikee Doma Bhutia
Aasia uuringute teadur
PhD (folkloristika)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • institutsionaalse budismi sümbioos,
 • Himaalaja piirkonna põlisrahvaste uskumused,
 • rahvapärased religioossed kombed,
 • rahvapäraste sümbolite tähtsus erinevate kogukondade ja kuuluvuse ideede ümbermõtestamisel ja mõistmisel,
 • religiooni ja kultuuri roll laiemas sotsiaalses konfliktis,
 • välispoliitika kujundamine globaliseerumispoliitika riikidevahelises raamistikus,
 • rahvusliku identiteedi kontseptsioon.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Helen Haas
Helen Haas
Lähis-Ida teadur 0,375 k, Lähis-Ida koordinaator 0,3 k
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308
inimene
Anastasia Sinitsyna
Aasia uuringute teadur
PhD (majandusteadus)

Uurimisteemad:

 • globaliseerumine ja tööturu kohanemine ülemaailmsete struktuuriliste šokkidega,
 • ränne ning sisserändajate majanduslik ja sotsiaalne integratsioon,
 • digitaliseerumine ja uued tööviisid, sealhulgas kaugtöö kasv, ühiste tööruumide levik ja töö paindlikumaks muutumine. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis