Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu teaduskomitee

Genoomika instituut on Eesti geenivaramu vastutav töötleja ning seisab hea selle andmekogu parimal viisil kasutamise ja arendamise eest. TÜ Eesti geenivaramu teaduskomitee nõustab genoomika instituudi nõukogu ja juhtkonda geenivaramu projekti teaduslikke aspekte puudutavates küsimustes ning annab vajadusel hinnangu geenivaramu andmete baasil läbiviidavate teadusuuringute teaduslikule põhjendatusele ja vastavusele inimgeeniuuringute seaduses sätestatud eesmärkidega.

 

Teaduskomitee ülesanded

1. Hinnata geenivaramusse saabuvaid andmete ja bioloogilise materjali väljastustaotlusi ning otsustada, mis andmeid ja mis tingimustel andmeid väljastatakse.

Loe geenivaramu andmete väljastuse protsessi kohta rohkem

2. Hinnata ja planeerida geenidoonoritega kontakteerumist vajavate uuringute läbiviimise taotlusi, sh küsimustike läbiviimine ja kutsed uuringutesse.

 

Liikmed

 • Lili Milani (Eesti geenivaramu juhataja)
 • Krista-Roberta Saviauk (Eesti geenivaramu väljastuste koordinaator, teaduskomitee sekretär)
 • Priit Palta (TÜ Eesti geenivaramu arenduskeskuse juht)
 • Elin Org (TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskuse juht) 
 • Kristjan Metsalu (Eesti geenivaramu IT-osakonna juht)
 • Reedik Mägi (bioinformaatika professor)
 • Krista Fischer (matemaatilise statistika professor, biostatistika kaasprofessor)
 • Neeme Tõnisson (meditsiinigeneetika professor)
 • Helene Alavere (TÜ genoomika instituudi projektijuht ja andmekogumise osakonna juhataja)
 • Steven Smit (Eesti geenivaramu biopanga labori juhataja)
 • Urmo Võsa (funktsionaalse genoomika teadur)

 

Teaduskomitee kogunemised

Koosoleku toimumineTaotluse esitamise aeg 
18.01.202411.01.2024
15.02.202408.02.2024
21.03.202414.03.2024
18.04.202411.04.2024
16.05.202409.05.2024
20.06.202413.06.2024
15.08.202408.08.2024
19.09.202412.09.2024

 

Vaata lisaks

→ Genoomika instituudi juhtimine

→ Eesti geenivaramu