Skip to main content

Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu teaduskomitee

Genoomika instituut on Eesti geenivaramu vastutav töötleja ning seisab hea selle andmekogu parimal viisil kasutamise ja arendamise eest. TÜ Eesti geenivaramu teaduskomitee nõustab genoomika instituudi nõukogu ja juhtkonda geenivaramu projekti teaduslikke aspekte puudutavates küsimustes ning annab vajadusel hinnangu geenivaramu andmete baasil läbiviidavate teadusuuringute teaduslikule põhjendatusele ja vastavusele Eesti inimgeeniuuringute seaduses sätestatud eesmärkidega.

 

Teaduskomitee ülesanded

 1. Hinnata geenivaramusse saabuvaid andmete ja bioloogilise materjali väljastustaotlusi ning otsustada, mis andmeid ja mis tingimustel andmeid väljastatakse;
 2. Hinnata ja planeerida geenidoonoritega kontakteerumist vajavate uuringute läbiviimise taotlusi, sh küsimustike läbiviimine ja kutsed uuringutesse.

 

Liikmed

 • Andres Metspalu (TÜ Eesti geenivaramu juhataja)
 • Krista-Roberta Saviauk (TÜ Eesti geenivaramu väljastuste koordinaator, teaduskomitee sekretär)
 • Tõnu Esko (TÜ Eesti geenivaramu arenduskeskuse juht)
 • Lili Milani (TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskuse juht)
 • Kristjan Metsalu (TÜ Eesti geenivaramu IT-osakonna juht)
 • Reedik Mägi (TÜ Eesti geenivaramu bioinformaatika professor)
 • Krista Fischer (TÜ MatStat professor, GI kaasprofessor)
 • Neeme Tõnisson (TÜ genoomika instituudi meditsiinigeneetika professor)
 • Elin Org (TÜ genoomika instituudi genoomika-mikrobioomika kaasprofessor)
 • Martin Meitern (TÜ genoomika instituudi strateegilise kommunikatsiooni juht) 

 

Vaata lisaks

→ Genoomika instituudi juhtimine

→ Eesti geenivaramu

 

#instituudist #juhtimine

Genoomika instituudi juhtimine

Genoomika instituuti juhib direktor, lisaks on tema alluvuses viis asedirektorit.
Jaga
15.11.2021