Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu teaduskomitee

Genoomika instituut on Eesti geenivaramu vastutav töötleja ning seisab hea selle andmekogu parimal viisil kasutamise ja arendamise eest. TÜ Eesti geenivaramu teaduskomitee nõustab genoomika instituudi nõukogu ja juhtkonda geenivaramu projekti teaduslikke aspekte puudutavates küsimustes ning annab vajadusel hinnangu geenivaramu andmete baasil läbiviidavate teadusuuringute teaduslikule põhjendatusele ja vastavusele inimgeeniuuringute seaduses sätestatud eesmärkidega.

 

Teaduskomitee ülesanded

1. Hinnata geenivaramusse saabuvaid andmete ja bioloogilise materjali väljastustaotlusi ning otsustada, mis andmeid ja mis tingimustel andmeid väljastatakse.

Loe geenivaramu andmete väljastuse protsessi kohta rohkem

2. Hinnata ja planeerida geenidoonoritega kontakteerumist vajavate uuringute läbiviimise taotlusi, sh küsimustike läbiviimine ja kutsed uuringutesse.

 

Liikmed

 • Andres Metspalu (TÜ Eesti geenivaramu juhataja)
 • Krista-Roberta Saviauk (TÜ Eesti geenivaramu väljastuste koordinaator, teaduskomitee sekretär)
 • Tõnu Esko (TÜ Eesti geenivaramu arenduskeskuse juht)
 • Lili Milani (TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskuse juht)
 • Kristjan Metsalu (TÜ Eesti geenivaramu IT-osakonna juht)
 • Reedik Mägi (TÜ Eesti geenivaramu bioinformaatika professor)
 • Krista Fischer (TÜ matemaatilise statistika professor, biostatistika kaasprofessor)
 • Neeme Tõnisson (TÜ meditsiinigeneetika professor)
 • Elin Org (TÜ genoomika-mikrobioomika kaasprofessor)
 • Martin Meitern (TÜ genoomika instituudi strateegilise kommunikatsiooni juht) 
 • Helene Alavere (TÜ genoomika instituudi projektijuht ja andmekogumise osakonna juhataja)

 

Teaduskomitee kogunemised

Koosoleku toimumine Taotluse esitamise aeg 
28.09.2023 21.09.2023
19.10.2023 12.10.2023
16.11.2023 09.11.2023
21.12.2023 14.12.2023
18.01.2024 11.01.2024
15.02.2024 08.02.2024
21.03.2024 14.03.2024
18.04.2024 11.04.2024
16.05.2024 09.05.2024
20.06.2024 13.06.2024
15.08.2024 08.08.2024
19.09.2024 12.09.2024

 

Vaata lisaks

→ Genoomika instituudi juhtimine

→ Eesti geenivaramu

 

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Kick-off of Teaming projects of the Univeristy of Tartu

Tartu Ülikoolis septembris alanud suurprojektidelt oodatakse tõuget siinse teadus- ja innovatsioonimaastiku arengule

Tartu Ülikooli peahoone

Valimiskomisjon registreeris dekaanikandidaadid