Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu teaduskomitee

Genoomika instituut on Eesti geenivaramu vastutav töötleja ning seisab hea selle andmekogu parimal viisil kasutamise ja arendamise eest. TÜ Eesti geenivaramu teaduskomitee nõustab genoomika instituudi nõukogu ja juhtkonda geenivaramu projekti teaduslikke aspekte puudutavates küsimustes ning annab vajadusel hinnangu geenivaramu andmete baasil läbiviidavate teadusuuringute teaduslikule põhjendatusele ja vastavusele inimgeeniuuringute seaduses sätestatud eesmärkidega.

 

Teaduskomitee ülesanded

1. Hinnata geenivaramusse saabuvaid andmete ja bioloogilise materjali väljastustaotlusi ning otsustada, mis andmeid ja mis tingimustel andmeid väljastatakse.

Loe geenivaramu andmete väljastuse protsessi kohta rohkem

2. Hinnata ja planeerida geenidoonoritega kontakteerumist vajavate uuringute läbiviimise taotlusi, sh küsimustike läbiviimine ja kutsed uuringutesse.

 

Liikmed

 • Andres Metspalu (TÜ Eesti geenivaramu juhataja)
 • Krista-Roberta Saviauk (TÜ Eesti geenivaramu väljastuste koordinaator, teaduskomitee sekretär)
 • Tõnu Esko (TÜ Eesti geenivaramu arenduskeskuse juht)
 • Lili Milani (TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskuse juht)
 • Kristjan Metsalu (TÜ Eesti geenivaramu IT-osakonna juht)
 • Reedik Mägi (TÜ Eesti geenivaramu bioinformaatika professor)
 • Krista Fischer (TÜ matemaatilise statistika professor, biostatistika kaasprofessor)
 • Neeme Tõnisson (TÜ meditsiinigeneetika professor)
 • Elin Org (TÜ genoomika-mikrobioomika kaasprofessor)
 • Martin Meitern (TÜ genoomika instituudi strateegilise kommunikatsiooni juht) 
 • Helene Alavere (TÜ genoomika instituudi projektijuht ja andmekogumise osakonna juhataja)

 

Teaduskomitee kogunemised

Koosoleku toimumine Taotluse esitamise aeg 
19.01.2023 12.01.2023
16.02.2023 09.02.2023
16.03.2023 09.03.2023
20.04.2023 13.04.2023
18.05.2023 11.05.2023
15.06.2023 08.06.2023

 

Vaata lisaks

→ Genoomika instituudi juhtimine

→ Eesti geenivaramu

 

#teadus
Beethoveni juuksesalk

Beethoveni genoomi uurimine paljastas seniteadmata andmed helilooja terviseprobleemide ja sugulaste kohta

#teadus #tunnustamine
Olga Utevska

Eestisse tulnud ukrainlanna sai uurimistöö jätkamiseks Euroopa teadusrahastuse

#teadus
Medicine

2022. aasta inimgeneetikas