Muud teenused

Meie masinapark ei piirdu üksnes sekvenaatoritega. Viime läbi ka materjali kvaliteedikontrolli jms järgnevatel instrumentidel: 

  • Agilent Bioanalyzer 
  • Agilent TapeStation 
  • AATI Fragment Analyzer - Elektroforeesil põhinev 12 kapillaariga analüsaator, millega on võimalik kontrollida nii RNA, DNA kui ka sekveneerimiseks valmistatud raamatukogude (NGS DNA) kvaliteeti 
  • Covaris M220; Covaris S2/E210 - Ultrasonikaator, mida muuhulgas kasutatakse ka DNA raamatukogude tegemisel DNA fragmenteerimiseks 
  • Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System
  • QuantStudio 5 Real-Time PCR System (96-well, 0.2 mL block)