Autor:
Andres Tennus

Uuele üliõpilasele

Sellelt lehelt leiad info, mida vajad Tartu Ülikooli esmakursuslasena õpingute edukaks alustamiseks.

 

Avaaktus

Tartu Ülikooli 2023/2024. õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 4. septembril kell 10.00 peahoone ees. Info õppeaasta avaürituste kohta leiab siit.


Osale kindlasti õppeaasta avaüritustel, sest seal saad ülikoolis õppimise (õppekava, tunniplaani jm) kohta olulist teavet ning kohtud oma õppejõudude ja kaasüliõpilastega.

 

Õppetöö

Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooli leiad enne õppeaasta algust oma e-postkastist. Kõik esmakursuslased saavad ka ülikooli e-posti aadressi kujul eesnimi.perenimi@ut.ee, mille kaudu toimub suhtlus ülikooliga. Arvutiabi (sh oma kontole ligipääsu) kohta leiad infot siit.

Esmakursuslasena tuleb sul 2023/2024. õppeaasta akadeemilise kalendri kohaselt valida hiljemalt 18. septembriks välja sügissemestri õppeained. Soovitud ainekursustele saad registreeruda õppeinfosüsteemis (ÕIS) juba nädal enne õppeaasta algust: alates 28. augustist. Selleks kuupäevaks saadab ülikooli IT-osakond sulle kasutajatunnuse ja parooli, millega pääsed ÕIS-i.  

Oma õppekava ja tunniplaaniga saad tutvuda ÕIS-is. Õppeaineid, tunniplaane ja õppekavu saad ÕIS-is vaadata ka ilma kasutajatunnuse ja paroolita.

Kui räägid eesti keelt teise keelena, leiad lähemat teavet eesti keele õppe võimaluste kohta keeleõppepesast.


  Esimese semestri tähtsad kuupäevad

 

Akadeemiline puhkus kaitseväes teenimiseks

Kaitseväeteenistuskohustuste täitmise ajaks tuleb üliõpilastel taotleda akadeemilist puhkust. 

 

Info erivajadusega üliõpilasele

Kui oled erivajadusega õppija ja vajad kohandusi õppetöös, teavita sellest palun ülikooli (soovitavalt erivajadustega üliõpilaste nõustajat) juba õppeaasta alguses. Nii saame vajaduse ja võimaluse korral teha muudatusi ainekorralduses või õpikeskkonnas, et sulle paremini toeks olla. Kui liitud erivajadusega üliõpilaste listiga, saad kursis olla ülikoolis pakutavate võimalustega. Küsimuste ja murede korral pöördu palun nõustamiskeskuse erivajadustega üliõpilaste nõustaja poole.

 

Üliõpilaspilet

Rahvusvahelise üliõpilaspileti (ISIC) saad taotleda ISIC-kaardi veebilehelt alates õppeaasta algusest.

 

Stipendiumid ja õppetoetused

Esmakursuslasena on sul juba septembris võimalik taotleda vajaduspõhist õppetoetust või vajaduspõhist eritoetust. Vaata kindlasti lähemalt ka muude stipendiumide ja õppetoetuste infot.

 

Kui vajad abi ja nõu

Õppeosakond teavitab üliõpilasi õppeaasta igal nädalal õppimisega seotud teemadest üliõpilaste infokirjas. Lisaks on sulle toeks hulk ülikooli töötajaid.

  • Valdkondades ja instituutides töötavad õppekorralduse spetsialistid, kes vahendavad üliõpilastele esmast õppeinfot (nt tunniplaanid, eeldusained, varasemate õpingute arvestamine, kõrvaleriala jm).
  • Oma valdkonna ja/või instituudi avaaktusel kohtud oma õppekava tuutoritega. Tuutor on spetsiaalse väljaõppe läbinud vabatahtlik üliõpilane, kes abistab esmakursuslasi õpingute alustamisel. Tuutorid võtavad vastuvõetud üliõpilastega ühendust juba suvel enne õppeaasta algust.
  • Veel on sul võimalus pöörduda õppeosakonna nõustamiskeskuse õppekorraldus- ja karjäärinõustajate ning psühholoogide poole.
  • E-õppija käsiraamatust leiad ülevaate e-õppe võimaluste kasutamisest.


Kohtumiseni septembris!

 

Vaata lisaks

2023/2024. õppeaasta esmakursuslased saavad kohataotlusi esitama hakata alates 14. juulist 2023 kl 9.00. Kohataotluse soovitame esitada väljakuulutatud kuupäeva esimestel minutitel. Loe lisaks veebilehelt www.campus.ee.

Üürikorterite pakkumisi leiad Eesti kinnisvaralehtedelt www.kv.ee, www.city24.ee ja www.kinnisvara24.ee. Liitu ka Facebooki grupiga, kust saad Tartu korterite infot kõige kiiremini ja otse omanikult.

Praktika- ja tööpakkumisi leiad Futulabi keskkonnast, mis toetab üliõpilaste arengut ja karjääri. Lisaks saab tööpakkumisi otsida CV Keskuse ja Töötukassa kodulehelt.

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus (TÜÜE) esindab üliõpilaste huve ja vajadusi ning toetab üliõpilasi oma õiguste kaitsmisel. Esinduses on enam kui 140 üliõpilast igast instituudist ja valdkonnast ning tööd koordineerivad juhatus ja büroo. Üliõpilased on esindatud igas instituudi ja valdkonna nõukogus, senati koosolekul ja kõigis komisjonides, mis üliõpilaselu mõjutavad. Esindajaks saab kandideerida kevadeti.

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Tartu tudengiorganisatsioonid

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem