Autor:
Pixabay

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Tartu Ülikool on alates sõjategevuse puhkemisest Ukrainas tegelenud aktiivselt nii enda Ukraina kodanikest töötajate ja üliõpilaste abistamisega kui ka ettevalmistustega Ukrainast saabuvate põgenike vastuvõtuks.

 • Tartu Ülikoolis õpib 2023/2024 õppeaastal 292 Ukraina üliõpilast.

 • Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks on Tartu Ülikool alustanud stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi.
 • Ka väike annetus on Ukraina üliõpilastele suureks abiks! Kutsume kogu ülikooliperet tegema annetusi Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fondi ja jagama infot fondi kohta. Ava makselahendus QR-koodiga või tee (püsi)annetus Tartu Ülikooli sihtasutuse veebilehel

 

 • Senat lõi Ukraina kodanikest üliõpilastele 2022. aastal võimaluse taotleda vajaduspõhist eritoetust. 
 • Ajakohast õppeinfot leiab ingliskeelselt veebilehelt ut.ee/ukraine.

Sõjas kannatanuid on võimalik toetada mitme algatuse kaudu.

 • Annetuste tegemine

 • Abi pakkumine

  • Ukraina inimeste aitamise sooviga saab helistada riigiinfo telefonile 1247. 

  • Tartu linna veebilehele on kokku koondatud info, kuidas on võimalik osutada abi Ukraina rahvale.

  • Eesti Pagulasabi kaudu saab toetada humanitaarabi andmist Ukrainas kohapeal. 

  • Kodanikualgatusena ja humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna töötajate kaasabil on loodud avalik Facebooki grupp „Aitan kaitsta ‒ teeme koos varjevõrke“. Ettevõtmise põhieesmärk on korraldada üleriigilised talgud, et valmistada Ukraina relvajõududele maskeerimisvõrke.

Ülikool pakub oma liikmetele keerulisel ajal igakülgset tuge. Nõustamisvõimalusi otsitakse juurde ja nimekiri täieneb jooksvalt.

 • Üliõpilased saavad psühholoogilist tuge ülikooli nõustamiskeskusest. Nõustamine toimub eesti, inglise ja vene keeles. Loe lähemalt ja broneeri aeg nõustamiskeskuse kodulehel.
 • Ülikooli töötajad saavad psüholoogilist tuge töötajate nõustaja-kaplanilt Tõnu Lehtsaarelt aadressil tonu.lehtsaar@ut.ee. Pöörduda võib eesti, inglise ja vene keeles.
 • Infot teistest nõustamisvõimalustest leiab ülikooli veebilehelt.
 • Ülikoolipere on suur ja meie kõrval võib olla inimesi, keda toimunu väga lähedalt ja isiklikult puudutab. Üks viis, kuidas igaüks meist saab selles olukorras aidata, on märgata teise inimese muret ja pakkuda esmast psühholoogilist tuge.

Ülikool pakub töökohti ka Ukrainast saabuvatele akadeemilistele töötajatele. Tartu Ülikooli akadeemilistele positsioonidele kandideerida soovijatel palume kirjutada ukraina@ut.ee.

Vaata lisaks:

 
 • Ülikoolipere Ukraina kodanikest liikmete jaoks on erakorraliste küsimuste lahendamisel esmane kontaktisik rahvusvahelise koostöö juht Kristi Kerge (+372 529 7677). Kirjalikud päringud palume saata meiliaadressile ukraina@ut.ee.
 • Õppetööd ja vastuvõttu puudutav teave on koondatud ülikooli ingliskeelsele veebilehele.
 • Ukrainast saabuvatel inimestel palume ametkondlikeks asjatoimetusteks pöörduda esmajoones Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse poole.
 • Tartu linna kodulehelt saab teavet praktiliste juhiste kohta.
 • MTÜ Ukraina Maja ühendab ukrainlaste kogukonda Tartus ja mujal Eestis ning aitab luua sidemeid kohalike ja äsja saabunud ukrainlaste vahel. MTÜ pakub ukraina kogukonnale Eestis näiteks teabetuge ning koordineerib Ukraina ja ukrainlaste toetuseks mõeldud kultuuri- ja sotsiaalalgatusi.
 

2022

Jälgi ajakohast infot julgeolekuolukorra kohta ka Välisministeeriumi kodulehelt. Ukraina inimeste aitamise sooviga saab helistada riigiinfo telefonile 1247.

Meediapäringud palume saata meiliaadressile avalik@ut.ee.

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus

Tartu Ülikooli peahoone sambad

Ülikool plaanib asutada tütarettevõtte, mis teeks Eestist geeniandmeid kasutava rahvusvahelise tõmbekeskuse 

Tartu Ülikooli personaliosakond on uuendanud võrdse kohtlemise temaatikat käsitlevat veebilehte.

Ülikooli võrdse kohtlemise uuendatud veebileht sisaldab nüüd ka selgitavaid videoid