Eesti Geenivaramust on saanud rahvusvaheline ekspertkeskus uutele alustavatele biopankadele. Järjekordne BBMRI-LPC projekti rahvusvaheline õpikoda alustab Tartus.

26-28 augustini toimub Tartus Hotell Londoni konverentsikeskuses  rahvusvaheline uute biopankade koolitus, mida korraldab TÜ Eesti Geenivaramu. Tegemist on BBMRI-LPC (Biobanking and Biomolecular Resouces Research Infrastructure - Large Prospective Cohorts) projekti rahastatud koolitusega alapealkirjaga “Biobanks, data and access”.
“Biopankadesse kogutud andmed on muutunud järjest olulisemaks ressursiks teadusuuringute läbiviimisel, aidates mõista, kuidas geneetiline informatsioon mõjutab indiviide, nende arengut, vananemist, heaolu ja haigusi, aga ka inimeste käitumist ja psühholoogiat arvestades keskkonna- ja elustiili muudatusi,“ rääkis geenivaramu direktor Andres Metspalu. 
Kuigi uute biopankade loomine riikides, kus seda pole veel tehtud, on siiani väga oluline, keskendub tänavuse õpikoja temaatika siiski pigem olemasolevate andmekogude kasutamisele. Millised on erinevate riikide regulatsioonid ja kitsaskohad ning mida tuleks teha, et biopankadesse kogutud andmetest oleks laialdaselt kasu nii teaduse kui meditsiini arenguks. 
Koolitusele oodatakse osalejaid 16-st erinevast riigist üle maailma ¬– Austriast, Armeeniast, Küproselt, Inglismaalt, Eestist, Lätist ja Leedust; Soomest, Rootsist, Prantsusmaalt, Gruusiast, Poolast, Venemaalt, Ukrainast, Türgist ja Vietnamist. 
Lisaks Eesti Geenivaramu biopanga kogemuste jagamise ja selle tutvustamisele jagavad oma kogemusi ka mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased, näiteks Markus Perola Soomest, Harold Snieder Hollandist, Emmanuelle Rial-Sebbag ja Emmanuelle Gormally Prantsusmaalt, Thomas Meitinger Saksamaalt ja Arno Palotie ja Tõnu Esko Ameerika Ühendriikidest.
Tartu ülikooli Eesti geenivaramu on loonud Eesti rahva tervise-, sugupuu- ja geeniandmete kogu ehk populatsioonipõhise biopanga, kuhu kuulub ligi 5% Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Geenivaramu eesmärk on rakendada teadustöö tulemusi igapäevaellu, et juurutada Eestis personaalset meditsiini.
 
Lisainfo: 
Andres Metspalu, TÜ Eesti geenivaramu direktor, tel: 737 5066, 506 3088, e-post: andres@ebc.ee.
Annely Allik, TÜ Eesti geenivaramu teabejuht, tel: 737 4037, 502 9970, e-post: annely.allik@ut.ee