Genoomika instituudi direktoriks valiti Mait Metspalu

Senat kinnitas oma 27nda aprilli instungil genoomika instituudi direktoriks Mait Metspalu, kes astub ametisse 1. juunil 2018. 

​Mait Metspalu sõnul astub ta uude ametisse väga töiste, kuid samas äärmiselt positiivsete tunnetega. „Meil on mitu olulist töist asja pooleli, millele saab nüüd veelgi hoogu juurde lükata. Esiteks tuleb panustada kahe asutuse liitumisel tekkinud uue instituudi integratsiooni ja sünergia potentsiaali ära kasutamisse. Teine oluline töölõik on seotud uue eelarve strateegiaga, mis näeb ette geenivaramu laiendamise 550 000 proovini. See on suur töö ja väljakutse, kuid teeme seda instituudi suurepärase meeskonnaga väga hea meelega. On rõõm olla osa sellest meeskonnast ja instituudist ning ma tunnen suurt vastutust, et juba saavutatud edu hoida ja arendada.“ 

Ametikohale kandideerimisel esitatud visioonis tõi M. Metspalu instituudi peamiste eesmärkidena välja soovi ühendada aasta alguses liitunud Eesti Biokeskus ja TÜ Eesti geenivaramu ühtselt toimivaks organisatsiooniks. Ta soovib integreerida instituudi loodus- ja täppisteaduste valdkonda viisil, mis tagab genoomika-alase teaduse ja Eesti geenivaramu kestliku arendamise ning kaasab genoomika instituudi teadlased senisest paremini kõigi taseme üliõpilaste õpetamisse.

Juhtimispõhimõtetes väärtustab M. Metspalu eri tasandi inimeste kaasatust ning kõikide osapoolte koostööd soodustavaid tegevusi. Seatud eesmärkide saavutamisel on oluline koostöö nii ülikooli sisepartnerite kui ka erasektori ja riigi tasandil. Samuti soovib ta tõsta instituudi nähtavust ühiskonnas.

Mait Metspalu on sündinud 1975. aastal. Tal on doktorikraad molekulaarbioloogia ja evolutsiooni erialal (TÜ 2005) ning ta on oma valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud ning hinnatud teadlane, kes teadustöö kõrvalt on edukalt panustanud ka administratiivsesse tegevusse. Aastatel 2010-2014 oli M. Metspalu Eesti Biokeskuse teadusdirektor ning 2014-2017 direktor, Eesti Biokeskuse ja TÜ Eesti Geenivaramu liitumise järel 01.01.2018 on ta üks instituudi asedirektoritest. Lisaks osaleb M. Metspalu mitme rahvusvahelise erialaorganisatsiooni töös (nt Geenifoorumi programmikomitee, Molekulaarbioloogia ja Evolutsiooni ühing SMBE ning Ameerika, Euroopa ja Eesti Inimesegeneetika ühing) ning on teadusajakirjade retsensent (MBE, EJHG, Genome Res jt). Ta on administreerinud mitut Eesti Biokeskuse EU granti.

Administratiivsetete kohustuse kõrval on M. Metspalu olnud aktiivne teadlane: tema publikatsioonide üldarv on Thomson Reutersi Web of Science andmetel 74 (h=31), viimase viie aasta publikatsioonide arv on 40 ning tsiteeringuid on üle 4000. Ta kuulub ISI WoS järgi maailma 1% enimtsiteeritud teadlaste hulka. Samuti on M. Metspalu olnud edukas teadusprojektide algatamisel. 2017. a pälvis ta riigi teaduspreemia. M. Metspalu juhendamisel on kaitstud kaks magistritööd ning juhendamisel on viis doktoritööd.

Genoomika instituuti juhib direktor, lisaks on tema alluvuses kaks asedirektorit: Eesti geenivaramu teaduskeskuse teadus- ja arendusdirektor ning Eesti biokeskuse teadus- ja arendusdirektor.

Kuni 31. maini täidab genoomika instituudi direktori ülesandeid senise TÜ Eesti geenivaramu direktor Andres Metspalu. Uus direktor astub ametisse 1. juunil 2018.