Autor:
Timo Arbeiter

Genoomika instituudi direktoriks valiti taas professor Mait Metspalu

Tartu Ülikooli genoomika instituudi nõukogu valis kolmandaks ametiajaks tagasi genoomika instituudi senise direktori professor Mait Metspalu.

Image
Mait Metspalu
Mait Metspalu (autor: Karl Erik Piirimees)

Ametlikult algab Mait Metspalu uus ametiaeg direktorina 1. veebruaril ja kestab kolm aastat. Metspalu jagab instituudi fookusvaldkonnad kolmeks: teadus, ühiskonda panustamine ja õpetamine. „Teaduse tegemisel peame lülitama sisse uue käigu, et püsiksime geeniteaduse vallas tippkonkurentsis. Esimene eesmärk on liikuda edasi täppisfenotüüpide ja funktsionaalsete uuringutega. Teiseks soovin võtta suurema tähelepanu alla meditsiiniliste küsimuste seostamise evolutsiooniga ning laiendada vana DNA uuringute ampluaad. Kindlasti tuleks geenivaramu rikkalikku andmestikku kasutada rohkem ka populatsioonigeneetilises vaates,” ütles Metspalu.

Vastvalitud direktor rõhutab teadustulemuste ühiskonda viimise tähtsust ja instituudi rolli Eestis personaalmeditsiini juurutamisel. „Genoomika instituudil on geeniteaduse eestkõnelejana ja geenivaramu pidajana kanda oluline moraalne vastutus. Ühe osalisena asutame erakordse 30-miljonilise rahastuse saanud personaalmeditsiini keskuse ning aitame välja töötada riikliku personaalmeditsiini pikka programmi,” lisas Metspalu. Samuti tõstab ta esile vajaduse Eesti geenivaramu visiooni ja strateegia ülevaatamise järele, mille käigus võetaks arvesse valdkonna arengut.

Õpetamises on genoomika instituut astunud viimastel aastatel jõudsaid samme: juba teist õppeaastat on instituudil oma doktoriõppe eriala koondnimetusega genoomika. Metspalu märgib, et lisaks doktoriõppele on oluline töötada välja atraktiivne genoomikasuund ka bakalaureuse- ja magistriõppe tasemel.

Mait Metspalu on sündinud 1975. aastal. Tal on doktorikraad molekulaarbioloogia ja evolutsiooni erialal. Aastatel 2010–2014 oli Metspalu Eesti Biokeskuse teadusdirektor ja aastail 2014–2017 selle direktor. Pärast Eesti Biokeskuse ja TÜ Eesti geenivaramu liitumist 1. jaanuaril 2018 sai temast instituudi üks asedirektoritest. Alates sama aasta 1. juunist on ta töötanud genoomika instituudi direktorina. Vaata professor Mait Metspalu CV-d Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS).

Genoomika instituudi juhtkonda kuuluvad lisaks instituudi direktorile ka asedirektorid ja Eesti geenivaramu juhataja.

Meditsiiniseadmed

Avalik deklaratsioon asutusesiseste seadmete tootmise ja kasutamise kohta tervishoiuasutustes (EL määrus 2017/746)
Ülikooli aulas enne pidulikku kätte andmist on laual doktoridiplomid

Maarja Jõeloo kaitseb doktoritööd „Arengud mikrokiibipõhiste koopiaarvu variatsioonide tuvastamises ja fenotüüpidega seostamises“

Genoomika instituudi droonifoto

Tagasivaade: 2023. aasta geeniteaduses