Genoomika ja Siirdemeditsiini tippkeskuse seminaride ajakava

Genoomika ja Siirdemeditsiini tippkeskus alustab kord kuus toimuvate seminaride sarjaga, mida on oodatud kuulama kõik arstid, teadurid, noorteadlased ja tudengid.


The first Guest Seminar of the Centre of Excellence for Genomics and Translational Medicine by Dr. Pauline Crystal NG, Genome Institute of Singapore

Time: December 6, 2016, at 14:15, room 105, Omicum building 
Title: "Accessible Science"
Abstract:  My goal is to make science accessible to new audiences. I use bioinformatics to bridge the gap between science and users. For example, 15 years ago, I created SIFT, an algorithm to bridge computational biology and human genetics. Recently, we extended SIFT for agricultural applications.
Another area where science accessibility is important is the consumer. 80% of Internet users search for a health-related topic online. We asked whether online data is valid, especially drug reviews? We survey over 100,000 WebMD drug reviews and find that consumer reviews agree with scientific literature and FDA labels. Consumers also identified new issues such as better drug delivery, and an alternative medicine that would be suitable for FDA approval. Another concern is ~25% of people searching for health information online hit a paywall. Medical knowledge is locked up in non-open access scientific research papers which have copyright licenses that prevent free distribution. However, facts cannot be copyrighted. FactPub is a framework that distributes facts, not full-texts. People with access to papers can locally run our fact extraction software and send the facts to our public server for everyone to access. This fact-publishing framework will empower accessibility to health and other scientific research. Seminar will be held in English. 
 
 

17. novembril, 2016 algusega kl 12.15 teeb ettekande prof Eero Vasar teemal “Siirdeuuringud neuropsühhiaatrias”

Seminar toimub Omicumi suures saalis (Riia 23b, ruum 105). 
Tippkeskuse uurimisgrupi huvide ringis on kolm põhilist teemat:
1)    Volframiini (Wfs1) puudulikkusega rott kui mudel inimese neuroendokriinsete häirete iseloomustamiseks.
2)    Iglon perekonna valgud kui potentsiaalsed sihtmärgid neuropsühhiaatriliste haiguste jaoks.
3)    Skisofreenia erinevaid staadiumeid iseloomustavad biomarkerid.
Antud ettekanne tegeleb peaasjalikult nimekirjas oleva kolmanda teemaga. Koostöös psühhiaatrite ja biokeemikutega oleme me kujundamas skisofreenia erinevate staadiumite valimeid. Meil on kujunemas prodroomi, esimese episoodi psühhoosi ja kaugelearenenud skisofreenia valimid. Uurimistöö eesmärgiks on leida veres ringlevaid biomarkereid, mis iseloomustaksid ühelt poolt  prodroomi rühmas suurenenud riski haigestumise suhtes ning teiselt poolt tooksid esile haiguse progresseerumist ja raviga kaasnevaid kõrvalnähte iseloomustavaid tunnuseid. Murdemomendiks on esimese episoodi pühhoos ja sellepärast keskendub antud ettekanne selle staadiumi iseloomustamisele. Hoolikalt valitud patsientide gruppi on uuritud enne antipsühhootilise ravi algust ja peale seitse kuud kestnud ravi. Tavaliste kliiniliste uuringute kõrval on määratud oksüdatiivset stressi, põletikku ja metabolismi iseloomustavaid biomarkereid. Ettekande lõpul pakutakse välja lähenemisviis saadud tulemuste seletamiseks oksüdatiivse stressi ja NMDA retseptorite alafunktsiooni hüpoteesist lähtuvalt. Seminar toimub eesti keeles.
 

20. oktoobril algusega kl 14.15, teeb ettekande prof Maido Remm teemal: “Mida huvitavat võib leida genoomidest?"

Seminar toimub Biomeedikumi suures auditooriumis (Ravila 19). 
Prof Maido Remm on TÜ molekulaar-ja rakubioloogia instituudi bioinformaatika õppetooli juhataja. Oma ettekandes käsitleb ta põhjalikumalt kahte teemat: inimese genooomi variantide leidmine ja bakterite identifitseerimine DNA järjestuste abil. Samuti räägib ettekandja bakteritüvede virulentsuse ja resistentsuse määramisest. Seminar toimub eesti keeles.
 

30. septembril algusega kl. 12:15, teeb ettekande prof Andres Metspalu (TÜ Eesti Geenivaramu) teemal “Biopangast personaalse meditsiinini”

Seminar toimub Omicumi suures saalis (r 105) Riia 23b Tartu.
Abstract: I’ll give the overview of the Estonian Biobank, produced OMICS data, association studies, some examples of the calculated disease risk or drug response data and recent experience of returning the data to the people in the biobank. Seminar toimub eesti keeles.

Genoomika ja Siirdemeditsiini Tippkeskuse (2016-2023) tööd rahastab Euroopa Liit. Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetus on 4,818,537 EUR. 
 
Lisainfo:
Maris Väli-Täht
Tel: +372 7374 055 / Mob: +372 56621301
email: maris.vali-taht@ut.ee / www.biobank.ee