Täida isiksusetest ja võrdle end „Kevade“ tegelastega

Kõikidel geenidoonoritel on võimalus osaleda suures isiksuseuuringus. Pärast testi täitmist saavad osalejad kohe tagasisidet oma peamiste isiksuseomaduste kohta. Loe osalemise kohta täpsemalt geenidoonor.ee/isiksuseuuring.ee.

Selleks, et tagasisidet lõbusamaks teha, toome välja võrdluse kõigile tuttavate tegelastega Oskar Lutsu „Kevadest“. Alljärgnevas tabelis on toodud välja olulisemate „Kevade“ tegelaste oodatav tagasiside, kui nad täidaksid Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu ja psühholoogide välja töötatud isiksusetesti. 

  Joosep Toots  Tõnisson Kiir Õpetaja Laur Köster Lible Raja Teele Arno Tali
Sotsiaalsus Kõrge Keskmine Madal Kõrge Madal Kõrge Kõrge Kõrge
Meelekindlus Madal Kõrge Kõrge Kõrge Kõrge Madal Kõrge Kõrge
Ekstravertsus Kõrge Madal Keskmine Keskmine Keskmine Kõrge Kõrge Madal
Neurootilisus Madal Madal Kõrge Madal Kõrge Madal Madal Keskmine
Avatus Kõrge Madal Keskmine Kõrge Keskmine Keskmine Kõrge Kõrge

Hästi aitavad tegelaste isiksuste vahelisi erinevusi illustreerida ka järgnevad graafikud. Täida isiksusetest ja võrdle oma tulemusi. Kas käituksite „Kevade“ raamatust ja filmist tuttavates olukorras samamoodi kui Teie isiksusega sarnane tegelane?

Uuri isiksusetesti kohta rohkem

Image
Toots ja Tõnisson
Image
Köster ja Laur
Image
Arno ja Lible
Image
Kiir ja Raja Teele

Selgitused isiksuseomaduste tulemuste kohta

Sotsiaalsus koondab isiksuseomadusi, mis näitavad positiivset või negatiivset meelestatust teiste suhtes. Positiivne meelestatus tähendab näiteks vastutulelikkust, kaastundlikkust ning abivalmidust; negatiivne meelestatus tähendab kriitilisust, enesekesksust ja võistluslikkust. Kõrge sotsiaalsusega inimesed kalduvad ümbritsevate vajadusi ja soove pidama tähtsamateks enda omadest ning soovivad teistega üksmeelt leida. Madala sotsiaalsusega inimesed lähtuvad pigem enda vajadustest ja püüavad teisi mõjutada.

Meelekindlus koondab muuhulgas selliseid isiksuseomadusi nagu kohusetundlikkus, hoolikus, sihikindlus ja töökus. Kõrge meelekindlusega inimestel on selged eesmärgid, mille poole püüelda ja nad tegutsevad nende suunas distsiplineeritult. Madala meelekindlusega inimesed ei sea endale nii kõrgeid eesmärke ning on oma tegemistes vähem järjekindlad. Seetõttu võib neil esineda probleeme oma tegevuste eduka lõpetamisega ja nad võivad teistele tunduda sihitute, hooletute või tahtejõuetutena.  

Ekstravertsus koondab muuhulgas selliseid isiksuseomadusi nagu seltsivus, aktiivsus, elamustejanu ja optimism. Teiste juhtimine, seiklemine ja uute suhete loomine ei valmista kõrge ekstravertsusega inimestele erilisi raskusi või vähemalt pingutavad nad selle nimel. Nad on keskmisest aktiivsemad suhtlejad, julgevad ennast avada ja saavutavad seltskonnas tihti liidri positsiooni. Madala ekstravertsusega inimesed ei vaja sagedast suhtlemist, on vähem energilised ning hindavad pigem üksi tegutsemist ja privaatsust.  

Neurootilisus koondab emotsionaalsuse ja tundlikkusega seotud isiksuseomadusi. Keskmisest madalama neurootilisusega inimesed on enamasti rahulikud, enesega rahulolevad ja suutelised ka kriitilistes situatsioonides oma emotsioone vaos hoidma. Kõrge neurootilisusega isikud seevastu kalduvad murelikkusele, kurbusele ja nende meeleolu võib tihti muutuda; nad on suurema tõenäosusega rahulolematud nii enda kui teistega, aga võivad tihti ka teiste heakskiitu vajada.  

Avatus koondab muuhulgas selliseid isiksuseomadusi nagu kujutlusvõime, originaalsus, esteetikameel, vahelduse otsimine, intellektuaalne uudishimu ning loovus. Madala avatusega inimesed on pigem praktilised, peavad kinni traditsioonidest ning eelistavad harjumuspärast. Kõrge avatusega inimesed kalduvad otsima uusi kogemusi, püüavad leida uusi viise asjade tegemiseks ning ei taha traditsioonidest kinni hoida.  

Täname TÜ kaasprofessor Kenn Konstabelit ja professor Jüri Allikut “Kevade” tegelaste isiksuseprofiilide arvutamiseks kasutatud andmete eest.

Tartu Ülikooli käitumisgeneetika kaasprofessor Uku Vainik
Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Kick-off of Teaming projects of the Univeristy of Tartu

Tartu Ülikoolis septembris alanud suurprojektidelt oodatakse tõuget siinse teadus- ja innovatsioonimaastiku arengule

Kaalumuutus

Euroopa teadusgrandiga otsitakse kaalulangetuse edukust mõjutavaid käitumuslikke tegureid