Autor:
Karmen Grigor

Noore statistiku preemia pälvis Artur Tuttar

Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia sai Artur Tuttar, kes uuris oma magistritöös, kuidas rakendada võimsaid masinõppemudeleid kindlustusvaldkonnas.

Artur Tuttar kaitses tänavu Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis oma magistritöö „Üldistatud lineaarsete mudelite edasiarendus kindlustusandmetel masinõppe meetodite abil“. Tema uurimistöö eesmärk oli selgitada välja, kas ja kuidas on võimalik rakendada võimsaid masinõppemudeleid nii, et need oleksid tõlgendatavad.

Tuttar jõudis põneva magistritöö teemani kindlustusettevõtte If P&C Insurance juures praktikal olles. „Teema on tähtis kahel põhjusel. Esiteks on masinõppe rakendamist kindlustusvaldkonnas vähe uuritud ja see on pigem alles algtasemel. Teiseks on kindlustusvaldkond väga reguleeritud, mistõttu peavad kõik hinnastamise otsused, mudelid jms olema tõlgendatavad. Kahjuks saab seda öelda väga väheste masinõppemudelite kohta. Oma töös suutsin ka mõlemat teemat mingil määral selgitada,“ selgitas Tuttar. Preemia pälvimine on tema jaoks kinnitus, et uuris väärt asja ja tema tööst on kasu enam kui ühele ettevõttele.

Võidutööle lisaks tõstis hindamiskomisjon eraldi esile silmapaistvaid töid teistest valdkondadest. Tartu Ülikoolis kaitstud lõputöödest tunnustati veel Egle Saksa magistritööd „Eesti alaliste elanike määramine kasutades masinõppe meetodeid“ ja Mairi Kaseoru magistritööd „Pinnase, matmise ja hoiustamise aja mõju vana DNA säilimisele Eestist leitud inimluudes“. Samuti tunnustas komisjon tugevaima bakalaureusetöö eest Karmel Tederit, kelle lõputöö kandis pealkirja „Teise tüübi diabeedi riski prognoosimine ja tagasiside algoritmi väljatöötamine TÜ Eesti geenivaramu andmetel“.

Artur Tuttari tööga saab tutvuda Statistikaameti veebilehel. Magistritööd juhendasid Meelis Käärik ja Julius Pau.

Albert Pullerits oli 1921. aastal loodud Riigi Statistika Keskbüroo esimene juht ja Eesti statistikasüsteemi rajaja. Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia andis Statistikaamet esimest korda välja 2011. aastal Eesti statistika 90. aastapäeva puhul. Preemiaga tunnustatakse üliõpilast, kes arendab või rakendab magistri- või bakalaureusetöös mõnd statistikameetodit.

2023. aasta võitjat premeeritakse elektroonikapoe 1000-eurose kinkekaardiga. Auhind antakse üle 20. oktoobril Delta keskuses peetaval Euroopa statistikapäeval. Statistikapäeva üritust saab vaadata Zoomis.

Akadeemik Andres Metspalu

Andres Metspalu valiti Academia Europaea liikmeks

Kertu Liis Krigul

Mikrobioomi uuriv doktorant pälvis Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendiumi

Üliõpilaste teadustööde konkursi lõpugala ühispilt

Eesti Teadusagentuuri korraldatud üliõpilaste teadustööde konkursilt tuli Tartu Ülikooli hulk auhindu