Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumi said Annela Anger-Kraavi ja Mart Kuldkepp

Järgmisel õppeaastal asuvad Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori kohale Cambridge’i Ülikooli keemiateaduskonna atmosfääriteaduse keskuse kliimamuutuste poliitikagrupi juhtivteadur professor Annela Anger-Kraavi ning Londoni Ülikooli Kolledži Skandinaavia ajaloo ja poliitika kaasprofessor ning Euroopa ja rahvusvaheliste uuringute osakonna juhataja Mart Kuldkepp. 

Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser avaldas väliseesti kogukonnale suurt tänu stipendiumifondi loomise ja jätkuva rahastamise eest. „Kahel varasemal aastal oleme juba näinud, et võimalus kutsuda eesti päritolu teadlasi ja õppejõude võõrsilt Tartusse on väärtuslik lisandus meie õppe- ja teadustööle, lisaks on senised külalisprofessorid rikastanud meie kogukondlikku kultuurielu,“ sõnas Asser. „Uued väliseesti külalisprofessorid toovad endaga Tartusse väga olulised teemad: professor Angela Anger-Kraavi jagab ülikooliga oma teadmisi kestliku arengu ja kliimapoliitika alal ning Mart Kuldkepi tegevus eestluse uurimisel on ülikooli jaoks samuti järjest enam päevakorral.“ 

Tartu Ülikooli Toronto Fondi direktor Peeter Einola meenutas, et väliseesti külalisprofessori stipendium antakse välja kolmandat korda. „Senised stipendiumikonkursid on kinnitanud, et välismaa ülikoolides on neid eesti päritolu tippteadlasi, kellel on soovi ja tahet panustada oma teadmistega Eesti kõrgharidusse ja teadusesse. See stipendium on väga hea näide, kuidas koostöö väliseesti kogukonnaga toob Eestisse uusi vajalikke kogemusi.“ 

Annela Anger-Kraavi täiustab külalisprofessuuri ajal keskkonna- ja kliimamuutuste ökonoomika alast pädevust Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonnas, eeskätt majandusteaduskonnas ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudis. Samuti on tal oluline roll kestliku arengu keskuse töö käimalükkamisel. Ta märkis, et kavatseb külalisprofessorina tutvustada oma teadustegevust keskkonna ja kliimamuutuste alal ning pidada loenguid nii magistrantidele kui ka teistele huvilistele. 

Mart Kuldkepi teadustöö on seotud eeskätt Eesti poliitilise ja ühiskondliku ajalooga 20. sajandi alguskümnenditel ning Eesti ja Skandinaavia ajalooliste suhetega. Tema õppetöö keskmes on viimastel aastatel olnud peamiselt Skandinaavia ja Euroopa poliitika ja ajalugu. Kuldkepp sõnas, et tänu stipendiumile on tal võimalik teha senisest veelgi tihedamat koostööd Tartu Ülikooli ajaloolastega, muu hulgas eestlaste 20. sajandi sõjakogemust käsitleva monograafia koostamisel ja Eesti rahvusliku enesemääramisega seotud küsimuste uurimisel. Tal on plaanis korraldada avalik loengukursus teise maailmasõja eelse Eesti poliitilise ajaloo vähem tuntud külgedest, mis võiks pakkuda huvi ka väljaspool ajaloolaste ringi.  

Väliseesti külalisprofessori stipendium loodi Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde 2018. aasta novembris ning selle abil kutsutakse nimekaid välismaal töötavaid Eesti päritolu teadlasi ja õppejõude üheks õppeaastaks või semestriks tööle Tartu Ülikooli. Stipendiumi väljaandmist toetavad Toronto Ülikooli Eesti Õppetooli Sihtasutus, Tartu Ülikooli Fond Torontos ja Eesti Üliõpilaste Toetusfond Ameerika Ühendriikides ning üheks semestriks on stipendiumi suurus 25 000 eurot. 

Varem on väliseesti külalisprofessori stipendiumi pälvinud Eesti juurtega ajaloo- ja ühiskonnateadlane David Ilmar Lepasaar Beecher ning kultuuripsühholoogia professor Jaan Valsiner. 

Akadeemik Andres Metspalu

Andres Metspalu valiti Academia Europaea liikmeks

Kertu Liis Krigul

Mikrobioomi uuriv doktorant pälvis Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendiumi

Üliõpilaste teadustööde konkursi lõpugala ühispilt

Eesti Teadusagentuuri korraldatud üliõpilaste teadustööde konkursilt tuli Tartu Ülikooli hulk auhindu