Autor:
Henry Narits

Tartu Ülikool osaleb andmepartnerina andmeanalüüsi ja tavaandmete uurimisvõrgustikus DARWIN EU®

Euroopa Ravimiamet valis Tartu Ülikooli üheks DARWIN EU® võrgustiku andmepartneriks. See on esimene samm terviseandmete ühtse kasutamise poole Euroopas, et tervishoiuteenuste tavapärase osutamise käigus kogutud tõendusmaterjalile tuginedes edendada rahvatervist, ravimite reguleerimist ja ohutust.

„Rahvatervise toetamiseks ja parandamiseks on hädasti tarvis terviseteavet ravimite kasutamise kohta eri riikides, kuid riikideülest analüüsi on seni takistanud andmete ühilduvuse probleemid. Meie teadlased töötavad iga päev nende lahendamise nimel ja see on kindlasti üks põhjustest, miks meid võrgustikku kaasati,“ ütles arvutiteaduse instituudi terviseinformaatika kaasprofessor Raivo Kolde. Tema sõnul on liitumine DARWIN EU® andmevõrgustikuga ühelt poolt suureks tunnustuseks tehtud tööle, teiselt poolt annab see Eestile hea võimaluse teha tervisevaldkonnas rahvusvahelist koostööd. Ühinemise tulemusena lõimitakse Eesti terviseandmed laiemasse võrgustikku ning nende alusel tehtud tõenduspõhised järeldused ravimite kasutuse, ohutuse ja efektiivsuse kohta hakkavad mõjutama patsientide ravi kogu Euroopas.

DARWIN EU® võrgustikku vastuvõtmist soodustas ka Eesti geenivaramu ainulaadne andmekogu, mis koondab üle 200 000 eestimaalase geeni- ja terviseandmed. „Tänu geenivaramule on võimalik avastada ja valideerida uusi ravimikandidaate, hinnata juba turul olevate ravimite tulemuslikkust ja kulutõhusust ning luua geneetilisi eripärasid arvestavaid ravimijuhendeid,“ ütles Eesti geenivaramu arenduskeskuse juht professor Tõnu Esko.

Foto: Raivo Kolde (paremal) koos teadur Sulev Reisbergiga hiljutise uuringu tulemusi arutamas

 

#instituudist #rahvusvaheline
Geenivaramu tuur

Rootsi kuningapaari saatev äridelegatsioon külastas geenivaramut

#teadus
"Teadus 3 minutiga" konkursi parimad_autor Reti Kokk

Vali konkursi „Teadus 3 minutiga“ parimate seast oma lemmik!

#teadus
Beethoveni juuksesalk

Beethoveni genoomi uurimine paljastas seniteadmata andmed helilooja terviseprobleemide ja sugulaste kohta