Autor:
Ragnar Vutt

Eesti suurima teadusrahastuse saanud teaduskeskused alustavad tööd

Esmaspäeval, 11. septembril algusega kl 13.00 toimub Tartu Ülikooli aulas digitaalse bioinseneeria keskuse ning personaalmeditsiini teadus- ja arenduskeskuse avaüritus. Ingliskeelsel üritusel tutvustavad keskuste tulevikuplaane teadlased nii Tartu Ülikoolist kui ka rahvusvahelistest partnerasutustest. Projektidega seotud ootustest annavad ülevaate haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning Euroopa Komisjoni esindajad, teiste seas teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi asedirektor Signe Ratso. Üritusele on oodatud ka ülikoolipere. Registreerumine kestab kuni 8. septembrini. 

Digibio projekti raames arendatav digitaalse bioinseneeria keskus ühendab bioinseneeria, IT, suurandmete analüüsi ja masinõppemeetodid. Keskuse partnerid on Tallinna Tehnikaülikool ja Taani Tehnikaülikooli (DTU) Novo Nordiski fondi bioloogilise jätkusuutlikkuse keskus. Digibio projekti juht, Tartu Ülikooli molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog tutvustab üritusel keskuse järgmise kuue aasta sihte. Taani partnerite esindaja professor Lars Nielsen räägib lähemalt bioinseneeria digitaliseerimise võimalustest ja tehisintellekti rakendamisest valdkonna teadustöös. Loogi sõnul on selles vallas maailma tipus just taanlased, kelle kogemuse toel soovitakse teha kvalitatiivne hüpe nii siinses teadustöös kui ka biotehnoloogia tööstuses. 

Projekti TeamPerMed raames personaalmeditsiini teaduskeskust arendava konsortsiumi tööd juhib Tartu Ülikooli genoomika instituudi direktor professor Mait Metspalu. Tema sõnul võimaldab keskus tihedamat koostööd eri teadusalade vahel alates kliinilisest meditsiinist ja rahvatervishoiust kuni sotsiaal- ning andmeteadusteni, et uurida personaalmeditsiini rakendamise kõiki etappe. Konsortsiumi teadustöö hõlmab nii uute teaduslike meetodite ja andmetööriistade väljatöötamist kui ka kliinilisi uuringuid, et loodut analüüsida ja valideerida. Seejuures hinnatakse ka personaalmeditsiini teenuste mõju ühiskonnale, majandusele ja rahvatervisele. Projekti partnerid on Tartu Ülikooli Kliinikum ja Euroopa juhtivate personaalmeditsiini keskuste eksperdid Helsingi Ülikoolist, Erasmuse Rotterdami Ülikoolist ning selle meditsiinikeskusest. Teiste hulgas peab avaüritusel ettekande Soome Molekulaarmeditsiini Instituudi direktor Samuli Ripatti, kes jagab Soome näitel kogemusi haiguste täpsemat ennetust ja diagnoosi võimaldavate polügeensete riskiskooride kliinilisest testimisest ning rakendamisest. 

Päeva võtab kokku arutelu selle üle, milline on Euroopa teadusruumi laiendamise meetmete roll teaduse ja innovatsiooni ühtlase arengu toetamisel kogu Euroopa Liidus. Teadusprorektor Mari Moora juhitavas vestlusringis osalevad Euroopa Komisjonist Stefan Weiers ja ülikooli teadlased. 

Digitaalse bioinseneeria keskus ning personaalmeditsiini teadus- ja arenduskeskus pälvisid Eesti suurima teadusrahastuse selle aasta alguses. Kuueaastaseid projekte rahastavad Euroopa Komisjon ja Eesti riik kokku 60 miljoni euroga. Komisjon toetab projekte teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa Horisont“ rahastusmeetmest „Teaming for Excellence“. Programmist toetatakse Euroopa teadusasutuste koostööprojekte tippteaduse tegemiseks ning selle paremaks lõimimiseks ühiskonda ja majandusse. 

Ürituse päevakava saab vaadata Tartu Ülikooli kodulehelt.

Vaata ülekannet:

MinuGeenivaramu portaali avaleht

Avati üle 200 000 geenidoonorile mõeldud portaal MinuGeenivaramu

pilt särgist mille peale on inglise keeles kirjutatud "vaimne tervis"

Sotsiaalne tugi on oluline kaitsetegur vaimse tervise probleemide ennetamisel, selgus Eesti suurimast vaimse tervise uuringust

MinuGeenivaramu portaali avaleht

Eesti geenidoonorite portaal annab aimu nii haigusriskidest kui ka päritolust