Autor:
Andres Tennus

Naised teaduses. Kas sookoll kimbutab teadust?

11. veebruaril Tartu Ülikooli muuseumis peetud vestlusringis arutati, kui oluline on sooline tasakaal teadlaste seas. Vestlusring oli osa 5.–11. veebruarini toimunud Tartu ülikooli teemanädalast „Naised teaduses“.  

Vestlusringis osalesid Tartu Ülikooli geneetika kaasprofessor Hedvig Tamman, arheogenoomika professor Kristiina Tambets, Eesti ajaloo lektor Janet Laidla ning keskkonnatervishoiu professor ja kestliku arengu keskuse juhataja Hans Orru. 

Arutelu eesmärk oli pöörata tähelepanu soolise tasakaalu tähtsusele akadeemilises maailmas, võrdsetele võimalustele teadlaskarjääris ning seda takistavatele ja soodustavatele teguritele. Janet Laidla aitas heita pilgu minevikku ja kirjeldas naiste teadusesse tuleku ajajoont. Osalejatega tuli juttu naiste rollist teaduses, nende teadlaskarjääri piiravatest asjaoludest, pere loomisega seotud valikutest, stereotüüpidest ja soorollidest akadeemilises keskkonnas. 

Loe ka Tartu Ülikooli muuseumi teadusdirektori Jaanika Andersoni artiklit Sirbist

Vestlusringi saab järelvaadata UTTV-st

 

Sekvenaatorite paigaldus

Uue sekveneerimistehnoloogia abil järjestatakse 10 000 geenidoonori täisgenoomid

rõõmus laps sai süsti

Inimese vaktsineerimisvalmidust ennustavad kümned isiksuseomadused

Koroonaviirus

Euroopa Komisjoni uue projekti abil otsitakse lahendusi Covid-19-järgsetele terviseprobleemidele