Foto:
Freepik

Algavas uuringus hinnatakse rinnavähi personaalsemaid ennetusvõimalusi

Alates tänasest on 35–49-aastastel Eesti naistel võimalus osaleda uuringus „BRIGHT – rinnavähi riski hindamine ja õigeaegne juhtimine“. Rakendusuuringus hinnatakse rinnavähi geneetilistel riskidel põhineva personaliseeritud ennetusprogrammi kasutamist Eesti, Rootsi ja Portugali tervishoius. 

Rinnavähk on Eesti naiste seas kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja ja kasvajatest tingitud surmapõhjus. Et avastada rinnavähk võimalikult varakult ja vähendada rinnavähki suremust, korraldatakse Eestis 50–69-aastastele naistele mammograafilist sõeluuringut. Varakult avastatud rinnavähk on ravitav. Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja Kristiina Ojamaa sõnul esineb rinnavähki ka noorematel naistel, kuid riski väiksuse tõttu pole otstarbekas nooremaid vanuserühmi sõeluurida. „Rinnavähk on geneetilise eelsoodumusega, seega tuleb lähtuda naise individuaalsest geneetilisest rinnavähiriskist. Selleks ongi kasutusel geenitestid, millega leiame üles kõrgenenud rinnavähiriskiga naised, et nad jõuaksid õigel ajal uuringutele,“ selgitas Ojamaa.

Uuringus hinnatakse, milline on osalevate naiste geneetiline eelsoodumus rinnavähi tekkeks, ning seejärel antakse soovitused, millises vanuses ja kuidas peaks alustama rinnavähi sõeluuringus osalemist. Kui geenitesti tulemused näitavad suuremat riski ehk sõeluuringu vajalikkust, väljastatakse digitaalne saatekiri ja naine saab minna sõeluuringusse, mida tehakse tervishoiuasutuses riikliku programmi kohaselt. Muu hulgas täpsustatakse, kas meditsiinigeneetik peaks tegema põhjalikumaid geeniuuringuid.

BRIGHT on oluline projekt, millega me aitame ühest küljest rakendada personaalmeditsiini Eesti tervishoius ja teiselt poolt viia siinseid teadmisi mujale Euroopasse ning neid kohe ka sealses tervishoius järele proovida. Kutsume naisi aktiivselt uuringus osalema, sest sellega aitate kaasa personaalmeditsiini laiemale kasutuselevõtule nii Eestis kui ka mujal Euroopas.

Tartu Ülikooli meditsiinigeneetika professor dr Neeme Tõnisson

Uuringu BRIGHT eesmärk on testida geeniriskidel põhineva rinnavähi täppisennetuse rakendamise kanaleid ja korraldust Euroopa riikide tervishoiusüsteemis. Tartu Ülikooli meditsiinigeneetika professor dr Neeme Tõnisson, kes on ka projekti vastutav uurija, ütles: „BRIGHT on oluline projekt, millega me aitame ühest küljest rakendada personaalmeditsiini Eesti tervishoius ja teiselt poolt viia siinseid teadmisi mujale Euroopasse ning neid kohe ka sealses tervishoius järele proovida. Kutsume naisi aktiivselt uuringus osalema, sest sellega aitate kaasa personaalmeditsiini laiemale kasutuselevõtule nii Eestis kui ka mujal Euroopas.”

Uuringut korraldavad Eestis Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli hargettevõte ja meditsiinilabor Antegenes, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Eesti Haigekassa. Uuringu läbiviimiseks on andnud heakskiidu Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu. Sarnased uuringud toimuvad koostöös partneritega ka Rootsis ja Portugalis. Uuringut toetab Euroopa Komisjon organisatsiooni EIT Health kaudu.

Loe täpsemalt BRIGHT-uuringu kodulehelt

#instituudist #teadus
Ilustratsioon inimese evolutsioonist

Mainekas grant aitab Tartu Ülikoolis uurida inimese immuunsüsteemi kujunemist pika ajaloo vältel

#kestlikkus
Kunstiline foto üksikust puust ja selle suurest varjust_autor Tuule Müürsepp

Tartu Ülikooli loodusteaduste konverentsil uuritakse kliimakriisis maailma kestlikke arenguteid

#teadus

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ja genoomika instituudi aastakonverents tuleb taas

19.–20. jaanuaril 2023 toimub traditsiooniline Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning genoomika instituudi aastakonverents, mis võtab kokku lõppeva aasta olulisemad teadustööd.