Autor:
Ahto Sooaru

500 tartlast saab panustada valguse uuringusse

Tartu Ülikooli ja Tartu linna koostöös algab uuring valguse mõjust vanemaealiste inimeste tervisele ja heaolule. Uuringusse oodatakse osalema Annelinna piirkonnas elavaid 65-aastaseid ja vanemaid inimesi. 

Inimesed puutuvad üha enam kokku kunstvalgusega: lisaks linnatuledele kasutatakse järjest rohkem erinevaid ekraane. Praeguseks on leidnud teaduslikult kinnitust, et sobimatu ja häiriva valgusega kokkupuude öösel või vastupidiselt liiga vähene kokkupuude päeval võib mõjutada inimese bioloogilisi rütme. See omakorda võib mängida rolli levinud krooniliste haiguste põdemisel, mis mõjutavad eelkõige eakaid.

Nüüd on teadlased seadnud eesmärgiks uurida täpsemalt välja, missugust mõju avaldab nii sise- kui välisvalgus vanemaealistele inimestele. Rahvusvahelisse uuringusse kaasatakse kolmest linnast – Tartust, Amsterdamist (Holland) ja Bolognast (Itaalia) – 500 eakat ehk kokku 1500 inimest. Uuritavad jagatakse kahte rühma, kusjuures ühele rühmale luuakse uued, bioloogiliselt sobivamad valgustingimused, samal ajal kui teine rühm jätkab elamist harjumuspärastes tingimustes.

Paratamatu on aga see, et kõik inimesed ei saa minna elama maale või pimedasse metsa. Linnad ise peavad muutuma valgustuse koha pealt targemaks ja tervist toetavamaks.

genoomika-metaboloomika kaasprofessor Toomas Haller

Projekti tulemusel katsetatakse uuenduslikke lahendusi, mis aitavad võidelda tervisealase ebavõrdsusega Euroopa linnades. „Inimeste teadlikkus valguse mõjust on küll tasapisi paranenud, kuid valgustuspoliitikud ja investeeringud lähtuvad vaid energiatõhususest, ohutusest ja linna kuvandi loomisest. Paratamatu on aga see, et kõik inimesed ei saa minna elama maale või pimedasse metsa. Linnad ise peavad muutuma valgustuse koha pealt targemaks ja tervist toetavamaks,” ütles uuringu üks eestvedajatest Tartu Ülikooli genoomika-metaboloomika kaasprofessor Toomas Haller.

Uuringus oodatakse osalema Annelinna piirkonnas elavaid 65-aastaseid ja vanemaid inimesi ning osalemissoovist tuleb teada anda enne järgmise aasta veebruari kas e-kirja teel (​​valgusuuring@ut.ee) või helistades numbril 53 50 2550. Osalejatel on lisaks teadusesse panustamisele ka võimalus saada täpsemat teavet oma tervisenäitajate kohta. Täpsem info on leitav uuringu veebilehel https://sisu.ut.ee/valgusuuring.

Uuring on osa laiemast Euroopa teadusprojektist ENLIGHTENme, kuhu on kokku kaasatud kümmekond Euroopa riiki.

Loe intervjuud uuringu eestvedajatega Tartu Postimehest

MinuGeenivaramu portaali avaleht

Geenidoonorid hakkavad testima uut geeniinfoportaali

Naised teaduses kleepsud laual

Tartu Ülikoolis peetakse teemanädalat „Naised teaduses“ ja arutletakse teadust kimbutavate sookollide üle

Tartu kõrgkoolide esindajad Tartu liikuvusnädala rattasõidul.

Liikuvusuuringu avalik arutelu Tartus